Osobnost

1:29:00


Davy je třeba vést nikoli argumenty, ale vzory. V každé době je skromný počet osobností, které jí vnucují svůj způsob jednání a které pak neuvědomělá masa napodobuje. Tyto osobnosti se však nesmějí příliš odchýlit od všeobecně přijatých názorů. Potom by bylo velmi obtížné je napodobit a jejich vliv by se rovnal nule. Proto také lidé, kteří stojí příliš vysoko nad svou dobou, na ni obyčejně nemají skoro žádný vliv. Propast je příliš hluboká. Z téhož důvodu mají Evropané se všemi výhodami své civilizace tak nepatrný vliv na orientální národy.

ZDROJ

You Might Also Like

0 komentářů

B)