13:04:00

Pokud by sis byl vědomý Boží lásky k sobě, proměnilo by to atmosféru tvé existence. Věděl bys, že ať už uděláš cokoliv, nemůžeš Boha přinutit tě milovat více, ale ani méně. Zároveň bys věděl, že se nemusíš neustále snažit získat si přízeň. Byl bys motivovaný láskou, ne strachem. Pokud se chceš změnit ze strachu nebo jsi ke změně přinucený, vnitřně se nikdy se změnou chování nesžiješ. Ale kdybys opravdu věděl, že tě Bůh miluje bezpodmínečně, tvá motivace by se proměnila. Pokud by sis byl vědomý Boží lásky k sobě, zvýšilo by ti to sebevědomí – záleží na tobě.
 Poselství Bible je jednoznačné – nikdy nežil člověk, na kterém by Bohu nezáleželo. Při pohledu do očí každého člověka, bez ohledu na hloubku jeho charakteru nebo na jeho původ, vidíš člověka, na kterém Bohu záleží. Nejsi hvězdný prach, nejsi náhoda nebo nehoda, nejsi produktem násilí. Jsi stvořen z lásky a bez ohledu, jak jsi přišel na tento svět, bez ohledu na tvou rodinu, bez ohledu na okolnosti tvého narození, Bůh tě miluje a chce tě svou láskou zahrnout.

zdroj

You Might Also Like

0 komentářů

B)