objekt moci

8:20:00

To, čemu říkáme "moc člověka", je ve skutečnosti moc určitých lidí, kterou mohou, nebo nemusí dát k dispozici druhým, aby z ní měli užitek. Stejně tak pokud jde o moc, která se projevuje u letadla či rozhlasu, je člověk stejnou měrou objektem jako vlastníkem, neboť je cílem pro bomby i propagandu. A co se týče antikoncepce, v určitém paradoxním, negativním smyslu jsou všechny myslitelné budoucí generace objektem moci, kterou třímají v rukou ti, kdo již žijí. Antikoncepcí jim je prostě upřena existence; antikoncepcí používanou jako prostředek umělé selekce jsou, aniž by se k tomu mohly vyjádřit, příští generace tvořeny takovými, jak si to ze svých vlastních důvodů zvolí jedna generace.
C. S. Lewis: Zničení člověka

You Might Also Like

0 komentářů

B)