7:00:00

Když se ale dívám na Boží prodlevy ve vlastním životě, uvědomuji si, že značná část mého zděšení pocházela z mé arogance.
/
Pozdržuje právě teď Bůh něco ve vašem životě? Jste ochotni se toho vzdát? Jste vůči němu trpěliví? Možná eixstuje nějaký rozhodující faktor, k němuž jednoduše nemáte přístup. Odpovědí je stejně jako v Jairově případě důvěřovat Kristu (pozn. Petunie-Marek 5:36)

Str. 83, Králův kříž, T. Keller.

You Might Also Like

0 komentářů

B)